Privacyverklaring

Beautysalon Puur Petra, gevestigd aan de burgemeester van Walsemlaan 31, 8162 GD, Epe, KvK nummer 56186037,is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Burgemeester van Walsemlaan 31
8162 GD Epe 06-36255361
www.puurpetra.nl
info@puurpetra.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Beautysalon Puur Petra verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
-Voor-en achternaam
-Geslacht
-Geboortedatum
-Adresgegevens
-Telefoonnummer
-E-mailadres
-Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Beautysalon Puur Petra verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
-gegevens van personen jonger dan 16 jaar
-gezondheidsgegevens, het bij sommige behandelingen voor ons noodzakelijk om medische gegevens te ontvangen
-etnische afkomst, dit is zichtbaar op foto’s die wij maken om het verloop van behandelingen te volgen of voor gebruik op Social Media (onherkenbaar tenzij anders is overeengekomen)

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toe stemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@puurpetra.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
Beautysalon Puur Petra verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-Het afhandelen van uw betaling
-Verzenden van de nieuwsbrief en/of reclamefolder
-U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
-U te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
-Om goederen en diensten bij u af te leveren
-Beautysalon Puur Petra verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
-Het monitoren van de voortgang van de behandeling
-Foto’s voor het gebruik op Social Media (onherkenbaar tenzij anders is overeengekomen)

Geautomatiseerde besluitvorming
Beautysalon Puur Petra neemt geen besluiten over zaken op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Beautysalon Puur Petra bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. U heeft altijd het recht ons te verzoeken uw gegevens te verwijderen. Dit kan mondeling of schriftelijk, wij zullen dan aansluitend uw persoonsgegevens verwijderen en vernietigen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Beautysalon Puur Petra deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden alsdit noodzakelijk is voor hetuitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Beautysalon Puur Petra blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Beautysalon Puur Petra gebruikt cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht on uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht on uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Beautysalon Puur Petra en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij over u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen.U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar; info@puurpetra.nl